Медията има за цел да даде глас на мнението и идеите на младите хора, да ги информира за най-новите младежки инициативи, мероприятия, стипендии и проекти, да им даде пример чрез запознаването им с вече успешно реализирали се в своята сфера млади хора и да представи на тяхното внимание всички младежки организации в страната и тяхната дейност.